ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วรศักดิ์    รักสะอาด
ตำแหน่ง
พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สวัสดิ์รัตนาภิมุข
สังกัด
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)