ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย วรศักดิ์    รักสะอาด
ตำแหน่ง พนักงานบริการ
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน สวัสดิ์รัตนาภิมุข
สังกัด สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)