ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว สายพิน    ศรีสว่าง
ตำแหน่ง
พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สวัสดิ์รัตนาภิมุข
สังกัด
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)