ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ภัสสภร    มาเผือก
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดตาขัน
สังกัด
สพป.ระยอง เขต 1