ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว สุรีย์พร    กองวาจา
ตำแหน่ง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดตาขัน
สังกัด
สพป.ระยอง เขต 1