ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ภาสุรี    วินิจฉัยกุล
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล)
สังกัด
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1