ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง อนุสรา    ทรัพย์ภักดี
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ไทยรัฐวิทยา 6 (ฉบับ ราษฎร์อุปถัมภ์)
สังกัด
สพป.อ่างทอง