ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เอกพจน์    สาทิพย์จันทร์
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สตรีระนอง
สังกัด
สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง)