ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สงวน    เสริฐสุรินทร์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
อ่าวลึก
สังกัด
สพป.กระบี่