ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ศิริพร    วงษ์ศรีแก้ว
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านฝางคำสามัคคี
สังกัด
สพป.อุบลราชธานี เขต 3