ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุชาติ    แซ่เตี่ยว
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
คลองท่อมมิตรภาพที่160
สังกัด
สพป.กระบี่