ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
ว่าที่ร้อยตรี เฉลิมชัย    จันทรนิมะ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา
สังกัด
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1