ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ณรงค์    กิตติวงศ์ตระกูล
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ศรีราชา
สังกัด
สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)