ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย บุญนำ    เพชรล้ำ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโนนเมืองประชาสรรค์
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3