ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง สุวรรณทนา    ชื่นอยู่
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองตะแบก
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2