ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง สุวรรณทนา    ชื่นอยู่
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านหนองตะแบก
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2