ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย พิสิทธิ์ศักดิ์    สุขชารี
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
โนนคำวิทยา
สังกัด
สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)