ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อนิรุธ    พรหมเจริญ
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ตะกั่วป่า(เสนานุกูล)
สังกัด
สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง)