ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ธเนศ    สถิรวิวัฒน์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านสระว่านพระยา
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3