ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ศุภากร    ตั้งจิตโชคชัย
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร)
สังกัด
สพป.สมุทรสาคร