ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย จำนงค์    พรพงศ์ไพศาล
ตำแหน่ง
ช่างไม้ชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร)
สังกัด
สพป.สมุทรสาคร