ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว อังคณารัตน์    เรืองฤทธิ์
ตำแหน่ง
ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ประสิทธิวิทยาฯ
สังกัด
สพป.อ่างทอง