ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อริยวุฒิ    แก้วศรี
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองบัวฮี
สังกัด
สพป.อุบลราชธานี เขต 3