ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ปิยะณัติ    เหล็กกล้า
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองเชือก
สังกัด
สพป.อุบลราชธานี เขต 3