ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นางสาว รุ้งตะวัน    หุ้นเส็ง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน วัดหนองบัว
สังกัด สพป.สมุทรสาคร