ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย สุทธิศักดิ์    มาตรา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านเข็งมิตรภาพที่ 139
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3