ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ไชยา    วงค์เวียน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านสันติวัน
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2