ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย บุญภัทร    บุญอิ่ม
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
นครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)
สังกัด
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1