ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ศศิธร    สาลี
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดคีรีวัน
สังกัด
สพป.นครนายก