ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย จงจรัส    ภักดีพันธ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านทุ่งคา
สังกัด
สพป.กระบี่