ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุชาธิษณ์    บุญประเสริฐ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านเวียงหวาย
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 4