ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ชัญญาวีร์    คชอาจ
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดหนองน้ำเขียว
สังกัด
สพป.ชลบุรี เขต 1