ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง เพ็ญนภา    พุ่มทอง
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน อุบลวิทยาคม
สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1