ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง เพ็ญนภา    พุ่มทอง
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
อุบลวิทยาคม
สังกัด
สพป.อุบลราชธานี เขต 1