ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ภูริชา    วงศ์วาน
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
กุนนทีรุทธารามวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 2(กทม.)