ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อำนาจ    ไตรรงค์วิจิตร์
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
กุนนทีรุทธารามวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 2(กทม.)