ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อนุชิต    พงค์เกื้อ
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สวัสดิ์รัตนาภิมุข
สังกัด
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)