ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย อนุชิต    พงค์เกื้อ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน สวัสดิ์รัตนาภิมุข
สังกัด สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)