ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อนุชิต    พงค์เกื้อ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองชุมแสง
สังกัด
สพป.ตรัง เขต 2