ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย จารึก    สิงห์งาม
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านหนองสองห้องดอนตูม
สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 3