ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ตูแวนัสพูรี    นิมะ
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านบาโลย
สังกัด
สพป.ปัตตานี เขต 1