ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย รัตนชัย    เอี่ยมพิทักษ์พร
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดบางปลา
สังกัด
สพป.นครปฐม เขต 2