ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย นราธิป    ขยันทำ
ตำแหน่ง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนาอุดม
สังกัด
สพป.อำนาจเจริญ