ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย นราธิป    ขยันทำ
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านนาอุดม
สังกัด สพป.อำนาจเจริญ