ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ศักดิ์ชัย    คำยืน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านไร่แหลมทอง
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3