ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย พนม    จันตราพรมราช
ตำแหน่ง
นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์)
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 7