ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ปรีญา    ปานหวาน
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านต้นสน
สังกัด
สพป.พัทลุง เขต 2