ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย นาซูตียม    ศรีท่าด่าน
ตำแหน่ง
ยาม ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านท่าด่าน
สังกัด
สพป.ปัตตานี เขต 1