ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย คีตวัฒน์    ขันธะหัตถ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโปร่งสนวน
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3