ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายสมพร    ผุยพันธ์
ตำแหน่ง
  รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ศษ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  -
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  สังขะวิทยาคม
สังกัด
  สพป.สุรินทร์ เขต 3
e-mail
  rsmthongpall2519@Gmail. com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0-4457-1256