ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย สมพร    ผุยพันธ์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน สังขะวิทยาคม
สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3