ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เบ็ญจพล    แสงภารา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองใหญ่
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3