ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมเดช    พิศาลไพโรจน์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
โป่งกลางน้ำประชาสรรค์
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2