ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย กานต์เลิศ    ก้อนหิน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านบุมะค่า(ชาวไร่สามัคคี)
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3