ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย กันต์ธีร์    พันธุ์ลำยอง
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านบางปรุ
สังกัด
สพป.ระนอง