ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย พิชัย    ตุ้งประโคน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดแพะโคก
สังกัด
สพป.สระบุรี เขต 1